wqfqwf Stáže - ČSK

Stáž v dentoalveolární chirurgii

Dátum konání
01. 01. 2023 -31. 12. 2023
Místo konání
Plzeň, Stomatologická klinika FN
Lektor
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Pavel Andrle, MUDr. Lubor Hostička, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., MUDr. Petr Pošta, MUDr. et MUDr. Jiří Genčur, MDDr. MUDr. Jan Jambura
Obsah
Dentoalveolární chirurgie, implantologie, orální onkologie a prevence, první pomoc, akutní stavy, ortognátní chirurgie, čelistní traumatologie.
Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80, 30100 Plzeň
Renata Kaslová
hrusak@fnplzen.cz, kaslovar@fnplzen.cz
377 104 705
Určení
PZL
VPCHIR
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
1/17/2023