wqfqwf Stáže - ČSK

Stážovací místo v parodontologii

Dátum konání
01. 01. 2023 -31. 12. 2023
Místo konání
Plzeň, Stomatologická klinika FN
Lektor
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Obsah
Prevence, orální biologie, parodontální chirurgie, řízená tkáňová regenerace. Konzervativní a chirurgická léčba parodontopatií.
Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80, 30100 Plzeň
Renata Kaslová
hrusak@fnplzen.cz, kaslovar@fnplzen.cz
377 104 705
Určení
VPPARO
PZL
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
2/17/2023