wqfqwf Stáže - ČSK

Stáž v pedostomatologii

Dátum konání
01. 01. 2023 -31. 12. 2023
Místo konání
Plzeň, Stomatologická klinika FN
Lektor
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Obsah
Prevence, ošetřování dětského chrupu, traumatologie - úrazy dočasných a stálých zubů, ošetřování nespolupracujících a handicapovaných pacientů
Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80, 30100 Plzeň
Renata Kaslová
hrusak@fnplzen.cz, kaslovar@fnplzen.cz
377 104 705
Určení
PZL
Odborná příprava nebo Kreditní systém pro vybranou péči z dětské stomatologie
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
3/17/2023