Shromažďování nebezpečných odpadů bez souhlasu

Podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Počínaje říjnem 2013 však souhlas není potřeba nejen pro přepravu nebezpečných odpadů, ale i pro jejich shromažďování. Znamená to, že poskytovatel zdravotních […]