wqfqwf PRAHA 2 - ČSK

PRAHA 2


zubní pohotovost: centrální
adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vchod AB, stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha
kontakt: tel. 224 962 723; 224 962 725; 224 963 138, webové stránky zubní pohotovosti – Praha 2

Stomatochirurgická ústavní pohotovostní služba pro pacienty s akutními chirurgickými chorobami úst a obličeje a lékařským doporučením. V případech, které nesnesou odkladu (krvácení, úraz, komplikace operačních výkonů apod.) ošetření pacientů i bez doporučení.

ordinační hodiny:

  • pondělí – pátek: 17.00 – 7.00
  • sobota, neděle, svátek: 7.00 – 7.00
Klíčová slova: