Pravidla spolupráce s odbornými společnostmi

Představenstvo ČSK se usneslo vydat tato pravidla spolupráce s odbornými společnostmi: I. 1. ČSK může při spolupráci či poskytování podpory, jakož i v rámci jakéhokoliv jiného formálního i neformálního vztahu považovat právnickou osobu za odbornou společnost, bude-li tato právnická osoba splňovat všechny podmínky vyplývající z těchto pravidel. 2. O tom, že právnická osoba splňuje podmínky […]