wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Liberec, 9. 11. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Liberec, 9. 11. 2018 • Dne 29. 10. 2018 se konalo zasedání akreditační komise v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře.
 • Dne 17. 10. 2018 proběhlo na VZP jednání Komise pro metodiku.
 • Dne 31. 10. 2018 jednal prezident Komory s ředitelem regionální pobočky Praha VZP ČR a ředitelem odboru zdravotní péče regionu Praha a Středočeský kraj o racionalizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče v regionu a postupu zástupců OSK při výběrových řízeních.
 • Ve dnech 18. – 20. 10. 2018 se konal Pragodent 2018, dne 19. 10. proběhl doprovodný program ČSK – seminář a koncert.
 • Dne 26. 10. 2018 jednali zástupci Komory se zástupci PVA Letňany a Incheba Praha o spolupráci na PDD a Pragodentu 2019.
 • Dne 17. a 29. 10. a dále 7. 11. 2018 zástupci Komory jednali se zástupci společnosti Guarant International o podání kandidatury ČSK na pořádání FDI v roce 2022. Kandidatura za ČSK podepsána a odeslána do FDI.
 • Dne 18. 10. 2018 se konala tradiční pouť zdravotníků ke sv. Lukáši, mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a následné setkání v Arcibiskupském paláci.
 • Dne 22. 10. 2018 jednali zástupci Komory se zástupci České lékařské společnosti JEP o vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
 • Dne 28. 10. 2018 se prezident Komory zúčastnil setkání na Pražském hradě u příležitosti státního svátku.
 • Dne 2. 11. 2018 jednali zástupci Komory s prezidentkou Asociace dentálních hygienistek o kompetencích dentálních hygienistek a spolupráci ČSK a ADH.
 • Dne 2. 11. 2018 proběhlo interní jednání pracovní skupiny představenstva k přípravě komplexní aktualizace řádů ČSK.
 • Průběžně: opakovaná setkání a mailová a telefonická komunikace zástupců Komory s VZP k dokončení přípravy reformy seznamu protetických výrobků.
 • Dne 15. 10. 2018 se prezident Komory zapojil do on-line meetingu WG e-Health CED.
 • Ve dnech 18. – 19. 10. 2018 se prezident Komory zúčastnil 59. Bavorských stomatologických dní v Mnichově, Německo.
 • Dne 5. 11. 2018 se prezident Komory setkal v Praze s prezidentem slovinské komory zubních lékařů (Zdravniške zbornice Slovenije).

2. Příprava PDD

 • Představenstvo schválilo návrh smlouvy o spolupráci a jeho předložení společnosti ABF, a.s. (PRO – 14; PROTI – 0)

3. Nový IT systém pro ČSK

 • Představenstvo schválilo jako dodavatele nového IT systému komory společnost ACMARK a pověřilo prezidenta k podpisu Smlouvy o vytvoření a implementaci software a poskytnutí licence k software a Smlouvy o servisu a údržbě software. (PRO – 13; PROTI – 0)

4. Honorářový sazebník pro časopis Česká stomatologie a PZL – LKS

 • Představenstvo schválilo částku určenou na honoráře za vyžádané články pro časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství v celkové výši 100.000 Kč ročně. Stanovením výše honorářů za konkrétní články v rámci schváleného limitu pověřilo redakční radu. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo České společnosti pro dětskou stomatologii, příspěvek z účtu klinik na krytí prokázané ztráty z pořádání akce společnosti: Den s dětskou stomatologií III., Tereziánský dvůr, Hradec Králové, dne 30. 11. 2018 až do výše 12.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

6. Různé

 • Prodloužení pověření k vedení Vzdělávacího střediska ČSK – Představenstvo prodloužilo pověření k vedení Vzdělávacího střediska ČSK stávající pověřené zaměstnankyni na dobu neurčitou. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců ČSK – Představenstvo vyškrtlo MUDr. Ladislava Pachtu ze seznamu znalců Komory na jeho žádost. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Možnosti propagace firemního webináře na stránkách ČSK – Společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare pořádá firemní webinář s MUDr. Janou Krňoulovou, Ph.D. na téma „Podpora hygieny snímatelných zubních náhrad u pacientů z pohledu všeobecného stomatologa“ dne 21. 11. 2018 a projevila zájem o propagaci tohoto firemního webináře na stránkách ČSK. Akce nebude do webinářů Komory zahrnuta.
 • Žádost o schválení pořádání vzdělávací akce OSK s rozpočtem nad 100.000 Kč – Představenstvo na žádost OSK Trutnov schválilo pořádání vzdělávací akce „Konec amalgámu v Čechách – můžeme najít náhradu“ s rozpočtem přesahujícím 100.000 Kč, která se bude konat dne 15. 11. 2018 v hotelu Harmonie, Lánov. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Návrh nových členů zkušebních komisí u profesních zkoušek – Představenstvo jmenovalo tyto nové členy do zkušebních komisí u profesních zkoušek: MDDr. Marta Novotná, MUDr. Jana Vašáková a MUDr. Pavel Chrz. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Návrh změny OP 6/2016 o profesní zkoušce – Představenstvo schválilo opatření představenstva ČSK OP 2/2018, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 6/2016, jímž se stanoví náplň, forma, průběh a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Dress code – Představenstvo diskutovalo o návrhu formulovat doporučený standard oblékání při významných akcích ČSK