wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 11. 1. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 11. 1. 20191. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 17. 12. 2018 se konalo zasedání Akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře.
 • Dne 3. 1. 2019 se konalo jednání Rady poskytovatelů, kterého se účastnil prezident Komory. Předmětem jednání byla dvě hlavní témata – pozice jednotlivých segmentů pro dohodovací řízení na rok 2020 a uzavření návrhu reformy primární péče pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost a otevření reformy stomatologie.
 • Dne 7. 1. 2019 se konalo jednání s Pojišťovnou VZP, a. s.
 • Dne 9. 1. 2019 proběhlo jednání KSL, hlavním tématem byla reforma primární péče.
 • Dne 11. 1. 2019 proběhla schůzka organizátorů SDÚZ 2019.
 • Ve dnech 17. – 18. 1. 2019 navštíví Prahu průzkumná delegace FDI k možnému pořádání kongresu FDI.
 • ÚZIS zpřístupnil ČSK anonymizovaná data z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Jedná se o soubor dat o vykazování jednotlivých stomatologických výkonů detailně na celém území ČR u všech zdravotních pojišťoven.

2. Reforma primární péče – stomatologie

 • ČSK byla požádána, aby vypracovala svůj návrh reformy primární péče v oboru zubní lékařství.
 • V oblasti všeobecné medicíny byla schválena redukce míst poskytování zdravotní péče praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Lékaři by se naopak měli sdružovat ve zdravotnických zařízeních po dvou až třech, aby se ušetřil nelékařský zdravotnický personál, a měli by mít prodloužené ordinační hodiny, nejméně 2 dny v týdnu až do večera. Zásadně se mění podmínky lékařské služby první pomoci praktických lékařů – bude sloužena v nemocnicích, typicky vedle urgentního příjmu. Výhodou je zázemí nemocnice s možností převzetí složitějších případů a dále možnost využití nemocniční lékárny k výdeji léků pro akutní potřebu.
 • Konkrétní návrh reformy v oboru zubního lékařství by měl být diskutován na jarním sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně.

3. Odborná stanoviska představenstva

 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. OSP 1/2019 k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii. (PRO – 14; PROTI – 0)

4. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznává žadatelce příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, cestovné a kongresový poplatek související s její účastí na 19th Biennial ESE Congress, Vídeň, 12. – 14. 9. 2019, do výše 24.200 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo bylo informováno, že účet klinik byl za rok 2018 vyčerpán z 95 %.

5. Žádost o udělení/obnovení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt Listerine – Total Care. (PRO – 9; PROTI – 4)

6. Různé

 • Představenstvo schválilo náhradu cestovních výdajů členům redakční rady časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství ve výši jízdních výdajů na použití schváleného dopravního prostředku včetně osobního automobilu. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo, aby dvě vydání (číslo 1 a 3) časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství byla distribuována zdarma jako příloha časopisu LKS a aby čísla 2 a 4 byla distribuována pouze platícím předplatitelům. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2019“ s rozpočtem přesahujícím 100.000 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0)