wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. 1. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. 1. 20181. Informace za uplynulé období

 • Dne 20. 12. 2017 proběhlo jednání pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na MZ ČR s náměstkem pro zdravotní pojištění. Ministerstvo připravuje novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků.
 • Dne 15. 1. 2018 proběhlo jednání se k problematice amalgámu.
 • Dne 30. 11. 2017 zaslala ČP ZP návrh cenového dodatku pro stomatology na rok 2018.
 • Dne 11. 12. 2017 proběhlo jednání se zástupci OZP.
 • Dne 8. 1. 2018 proběhlo jednání se zástupci ZP MV ČR. ZP MV ČR navrhuje úhradu pro zubní lékaře za registraci pacienta v lokalitách s nedostatkem zubních lékařů.
 • Dne 11. 12. 2017 a 8. 1. 2018 zasedala skupina k přípravě Světového dne ústního zdraví 2018.
 • Dne 11. 12. 2017 jednala redakční rada LSK. Šéfredaktorkou byla jmenována PhDr. Žáková, byla přijata nová redaktorka, LKS v lednu vyjde v novém grafickém designu, během letošního roku bude realizována fulltextová elektronická forma časopisu.
 • Dne 13. 12. 2017 se prezident Komory zúčastnil přednášky MDDr. Machače (Young Dentist) pro studenty 5. ročníku zubního lékařství v Brně.
 • Dne 14. 12. 2017 se prezident Komory zúčastnil setkání představenstva a předsedů ČLK.
 • Dne 15. 12. 2017 se prezident Komory sešel se zástupci Saské komory zubních lékařů v Drážďanech a jednal o možnostech přeshraniční dentální spolupráce.
 • Dne 21. 12. 2017 proběhl v Apolence vánoční den otevřených dveří.
 • Dne 22. 12. 2017 proběhlo jednání s ředitelem Incheba Expo Praha, spol. s r.o.
 • Dne 3. 1. 2018 jednala Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 5. 1. 2018 poskytl prezident Komory rozhovor reportérovi p. Procházkovi z pořadu Očima Josefa Klímy, televize Prima.
 • Dne 5. 1. 2018 se prezident Komory zúčastnil Plesu mediků na Žofíně.
 • Dne 8. 1. 2018 jednali zástupci Komory se zástupci České stomatologické společnosti JEP o možnosti přejmenování na Českou společnost klinické stomatologie a případné budoucí spolupráci při vydávání časopisu Česká stomatologie.
 • Dne 8. 1. 2018 proběhlo jednání s předsedou České lékařské společnosti JEP o vzájemné spolupráci.
 • Dne 10. 1. 2018 proběhlo jednání se zástupci společnosti CompuGroup Medical ČR s.r.o.
 • Dne 10. 1. 2018 proběhlo jednání k projektu Globopol.

2. Informace revizní komise ČSK

 • Předsedkyně RK ČSK informovala o nedostatcích v činnosti RK OSK Prahy 2, předseda RK OSK bude RK ČSK vyzván písemně k nápravě.
 • Dne 16. 3. 2018 se od 10.00 do 14.00 hod. bude konat školení znalců ČSK.
 • Představenstvo schválilo změnu termínu březnového jednání představenstva na 16. – 17. 3. 2018. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Předsedkyně RK ČSK informovala o provedení kontroly pracovních smluv a dalších dokumentů zaměstnanců ČSK.

3. Žádosti o udělení/obnovení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Mars Czech s.r.o. a prodlužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt žvýkačky Orbit a Orbit Kids. (PRO – 12; PROTI – 0)

4. Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce OSK s rozpočtem nad 100.000 Kč

 • OSK Plzeň žádá o schválení rozpočtu na dvě vzdělávací akce, každá z akcí svým rozpočtem přesahuje 100.000 Kč – „Večerní univerzita zubního lékaře“ dne 17. 1. 2018 v hotelu Angelo, Plzeň, a „Večerní univerzita zubního lékaře“ dne 28. 2. 2018 v hotelu Angelo, Plzeň. Představenstvo pořádání obou vzdělávacích akcí schválilo. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na The Edinburgh Head and Neck Course – Module II: Head and Neck Reconstruction, Edinburg, Anglie, 31. 1. – 2. 2. 2018, do výše 30.505 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na The Edinburgh Head and Neck Course – Module II: Head and Neck Reconstruction, Edinburg, Anglie, 31. 1. – 2. 2. 2018, do výše 30.505 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo dalšímu členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování a cestovné související s jeho účastí na praktické stáži na Klinice maxilofaciální chirurgie Mnichov, Německo, 8. – 21. 4. 2018, ve výši 25.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo vrátilo žádost jiných dvou členů Komory k vyjádření Výboru pro vysoké školy ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0) (PRO – 13; PROTI – 0)

6. FDI 2022

 • Představenstvo schválilo podání kandidatury ČSK na pořádání kongresu FDI 2022 v Praze ve spolupráci se společností Guarant International spol. s r.o. (PRO – 8; PROTI – 2)

7. PDD 2018

 • Představenstvo neschválilo uzavření smlouvy o spolupráci na organizaci kongresu PDD 2018 se společností Guarant International spol. s r.o. včetně dorovnání rozpočtu ze strany ČSK na přednášející a kongresový večírek. (PRO – 6; PROTI – 5)
 • Představenstvo schválilo vyjednávání o spolupráci na organizaci kongresu PDD 2019 se společností Guarant International spol. s r.o. s vyrovnaným rozpočtem a kongresovým večírkem. (PRO – 12; PROTI – 2)
 • Představenstvo schválilo honorář pro přednášející na PDD 2018 ve výši 5.000 Kč za 30 min. přednášky. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Různé

 • Škachův den 2018 – představenstvo souhlasilo s poskytnutím záštity prezidenta ČSK akci Škachův den 2018. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Poskytnutí záštity IDSC 2018 – prezident poskytl záštitu 7. ročníku Mezinárodního studentského stomatologického kongresu IDSC 2018, který se bude konat ve dnech 7. – 11. 3. 2018 v Brně.