Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. – 14. 10. 20171. Informace za uplynulé období – doc. Šmucler, MUDr. Houba, MUDr. Chrz

 • ČSK připomínkovala návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
 • Dne 4. 10. 2017 proběhlo první jednání akreditační komise pro aprobační řízení. Představenstvu předložen návrh obsahu vzdělávacího programu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky. Návrh obsahuje zachování spektra a počtu výkonů, které má aprobant splnit, v rozsahu navrženém ČSK, ovšem při zkrácení aprobační praxe z 12 měsíců na 6 měsíců.
 • ČSK připomínkovala návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami.
 • Dne 10. 10. 2017 se konala happeningová akce KSL „Pohřeb primární ambulantní péče“ v obci Žleby. ČSK se nebude účastnit generální stávky ambulantních lékařů dne 18. 10. 2017, protože v DŘ na rok 2018 se Zubohradu podařilo získat nejlepší podmínky ze všech segmentů.
 • Proběhlo jednání s Hlavním městem Praha o podpoře prevence ve stomatologii.
 • ČSK byla spolupořadatelem letošního veletrhu Pragodent, který probíhal ve dnech 12. – 14. 10. 2017 na Výstavišti Holešovice v Praze. V pátek 13. 10. 2017 se konal v Křižíkově pavilonu seminář ČSK k aktuálním problémům v zubním lékařství (EET, e-recept, GDPR). O seminář byl velký zájem z řad zubních lékařů.
 • Dne 11. 10. 2017 se prezident ČSK zúčastnil jednání Komise pro metodiku VZP.
 • Za uplynulé období ČSK vyprodukovala desítky mediálních výstupů – např. Rozstřel na iDnes.tv dne 25. 9. 2017, Online chat Lidovky dne 9. 10. 2017 a další.
 • ČSK obdržela pozvánku Arcibiskupství pražského na mši svatou u příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona lékařů a zdravotníků, v katedrále sv. Víta. Pozvánka byla rozeslána všem členům ČSK.
 • ČSK korespondenčně řešila s krajským úřadem Středočeského kraje možnosti úhrady zdravotních služeb pro vládní stipendisty.
 • Ve dnech 6. – 7. 10. 2017 se prezident ČSK zúčastnil Slovenských dentálních dnů v Čilistově pri Šamoríne.

2. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi, doc. Šmucler

 • Projednán přehled 14 zpráv z FDI, ERO, CED a dalších zahraničních institucí.

3. Projekty ČSK 2017 – 2021 – doc. Šmucler

 • Členové představenstva se podrobně seznámili s obsahem materiálu Projekty ČSK 2017.
 • Představenstvo schválilo určení pracovních skupin představenstva a jejich zodpovědných vedoucích a souhlasilo s pověřením těchto osob vyjmenovanými úkoly. (PRO – 15; PROTI – 0)

4. Příprava 68. jednání sněmu ČSK – mat. 90/2017, doc. Šmucler

 • Představenstvo schválilo návrh programu 68. jednání sněmu ČSK včetně koordinátorů a zpravodajů jednotlivých bloků. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2018 a souhlasilo s jeho předložením k projednání na 68. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh harmonogramu akcí ČSK na rok 2018 a souhlasilo s jeho zařazením na program 68. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)