wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 8. 3. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 8. 3. 20191. Vypořádání připomínek a schválení zápisu z minulého jednání

 • Představenstvo schválilo zápis z únorového jednání představenstva včetně připomínky k USN2019/02/04. (PRO – 8; PROTI – 0)

2. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 22. 2. a 7. 3. 2019 proběhlo jednání s ABF a. s. k organizaci Pragodentu 2019.
 • Dne 4. 3. 2019 proběhlo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády ČR. Projednávána byla novela zákona č. 220/1991 Sb. o komorách, otázky lobbingu a návrh zrušení plateb za státní pojištěnce. Jednání se budou konat pravidelně, z jednání bude pořizován zápis a stanovovány úkoly pro účastníky.
 • Dne 22. 2. 2019 jednal prezident Komory s náměstkem VZP o organizaci LSPP a reformě systému stomatologické péče.
 • Dne 14. 2. 2019 se zástupce Komory zúčastnil jednání právníků profesních komor o novele zákona č. 220/1991 Sb. o komorách.
 • Dne 19. 2. 2019 se zástupce Komory zúčastnil jednání profesních komor.
 • Dne 28. 2. 2019 se zástupce Komory zúčastnil jednání Kulatého stolu ombudsmana k poskytování zubní péče lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.
 • Dne 23. 2. 2019 se prezident Komory zúčastnil studentského stomatologickém kongresu UPdent 2019 v Olomouci.
 • Dne 27. 2. 2019 jednal proběhlo jednání s Guarant International spol. s r.o. o organizaci FDI 2022 v Praze.
 • Dne 27. 2. 2019 jednali zástupci Komory s organizátory SDUZ 2019. Pro letošní rok je připraveno přes 1000 akcí.
 • Dne 27. 2. 2019 poskytl prezident Komory rozhovor pro Český rozhlas Olomouc.
 • Dne 28. 2. 2019 se prezident Komory zúčastnil 10. ročníku Škachova dne (vzdělávací akce pro zubní lékaře a dentální hygienistky).
 • Dne 1. 3. 2019 se konalo jednání VR ČSK.

Zahraničí:

 • Dne 6. 3. 2019 se prezident Komory zúčastnil CED WG Brusel on-line meetingu „Dental materials and medical device“.
 • Ve dnech 26. – 27. 4. 2019 se bude konat ERO Meeting 2019 ve Frankfurtu, Německo.
 • Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se bude konat CED General Meeting 2019 ve Vídni, Rakousko.

3. Zpráva z jednání VR ČSK a návrh opatření představenstva MRONJ

 • Dne 1. 3. 2019 proběhlo jednání VR ČSK.
 • Hlavním tématem bylo projednání odborného stanoviska k ošetřování pacientů užívajících antiresorpční terapii (MRONJ).
 • VR ČSK se dále zabývala pravomocemi dentálních hygienistek, implantováním, ošetřováním pacientů s antikoagulační a antiresopční terapií a aplikací a indikací botulotoxinu v zubním lékařství.
 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 3/2019 k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií. (PRO – 9; PROTI – 0)

4. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo rozhodlo o předložení nabídky produktu Dr. Sejf na bezpečné sdílení elektronické zdravotnické dokumentace mezi zubními lékaři na jednání sněmu ČSK v květnu 2019. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Informace Zubohradu o strategii pro dohodovací řízení 2020 – Zástupce Zubohradu seznámil s možnostmi změn v úhradové vyhlášce – sloučení kódů 00918 a 00921, zrušení kódu 00912 a přiřazení ke kódu 00955, korekce textu kódu 00950, gingivektomie před sanací, podpora zájmu o osvědčení PZL – zvyšování podílu vykazování 00946 na úkor 00901, navýšení 00901 souvisí s navýšením 00900, podpora zájmu o osvědčení PEDO – jiná kurativní cena, dořešení sedace dětí a prefabrikovaných korunek, kód 00919, kód 00962, navýšení ceny kódu 00920 a 00903.

5. Vzdělávání

 • Představenstvo schválilo předložené rozpočty Ostravského stomatologického fóra a Pražského stomatologického fóra 2019. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schvaluje výši registračních poplatků kongresu Pražské dentální dny 2019. (PRO – 11; PROTI – 0)

6. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, cestovné a kongresový poplatek související s její účastí na 2nd Congress of the Association for Pediatric Oral Surgery, Florencie, Italy, 29. – 30. 3. 2019, do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo zamítlo žádost jiné členky Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné souvisejících s její účastí na 7th European Division Congress of the World federation for laser in dentistry – Sound of light, Parma, Itálie, 20. – 22. 6. 2019. Odůvodnění: žadatelka neprokázala aktivní účast na kongresu. (PRO – 7; PROTI – 3)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, cestovné a kongresový poplatek související s jeho účastí na Orthognathic Surgery-Hands-on course for Oral and Maxillofacial Surgeons and Orthodontists Department of Oral and Maxilofacial Surgery Aarhus University Hospital, Aarhus, Dánsko, 8. – 10. 5. 2019, do výše 40.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 2)

7. Různé

 • Postup při úrazech zubů – Představenstvo se seznámilo s možností umístění loga ČSK na leták s postupem při úrazech zubů od autorů prof. R. Weigera a prof. A. Filippi, který je zveřejněný v zubním průkazu dítěte.
 • Představenstvo nesouhlasilo s umístěním loga ČSK na leták postupu při úrazech zubů. (PRO – 1; PROTI – 9)
 • Návrh novely Finančního řádu ČSK – doc. Šmucler, Mgr. Slavík – Představenstvo schválilo předložení návrhu novely Finančního řádu ČSK včetně navržených změn připomínkovým místům. (PRO – 10; PROTI – 0)