wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Velké Pavlovice 11. 6. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Velké Pavlovice 11. 6. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 24. 5. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Komise pro reformu primární péče.
 • Dne 8. 6. 2021 jednal prezident ČSK s ministrem zdravotnictví.
 • Dne 8. 6. 2021 se prezident ČSK zúčastnil Rady poskytovatelů. Řešena byla problematika úhrad v roce 2021 a 2022, výzva poskytovatelů k doplnění zdravotníků do přílohy č. 2 do 30. 6. 2021, páteřní síť očkovacích míst, aktuální informace o očkování a aktuální data ke Covid-19.
 • Dne 19. 5. 2021 se zástupci ČSK zúčastnili II. kola přípravné fáze DŘ 2022 pro segment stomatologie a dne 9. 6. 2021 jednání DŘ 2022 pro segment stomatologie.
 • Dne 19. 5. 2021 se konala schůzka k organizaci slavnostního sněmu v Trojském zámku.
 • Dne 20. 5. 2021 se konala tisková konference SDÚZ za účasti ministra zdravotnictví ČR.
  a dne 21. 5. 2021 se v Sadech Svatopluka Čecha konaly doprovodné akce SDÚZ.
 • Dne 26. 5. 2021 se zástupci ČSK účastnili pietního aktu u adoptovaného hrobu Jesenských.
 • Dne 27. 5. 2021 se konala schůzka k přípravě PDD 2021 v PVA Expo Praha Letňany.
 • Dne 8. 6. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání KSL.
 • Dne 10. 6. 2021 jednala pracovní skupina VR ČSK pro implantologii.

2.       Rozhodnutí prezidenta ČSK č. 7/2021 ze dne 17. 5. 2021 a 8/2021 ze dne 24. 5. 2021

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 7/2021 ze dne 17. 5. 2021 a č. 8/2021 ze dne 24. 5. 2021. (PRO – 13; PROTI – 0)

 3.       Informace revizní komise

 • RK ČSK informovala o nárůstu počtu stížností za poslední měsíc, nejvíce podnětů zaznamenala na etické chování zubních lékařů a na problémy se zajištěním zdravotní péče.

4.       Osobnost české stomatologie

 • Představenstvo schválilo nominace členů ČSK na udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie 2021, udělených ocenění za osobní přínos ČSK a udělení poděkování zahraničním osobnostem. (PRO – 10;  PROTI – 1)

5.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MDDr. Karel Resch akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 11. 6. 2021 do 10. 6. 2026. (PRO – 10; PROTI – 1)

 6.       Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části nákladů spojených s 8-měsíční stáží a výzkumem zaměřeným zejména na terapeutické možnosti pacientů se současným výskytem orálního a vulválního lichen planus na Mayo Clinic, Department of Dermatology, Jacksonville, Florida, USA v termínu 7. 6. 2021 – 6. 2. 2022, do výše 70.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 9; PROTI – 0)

 7.       Prodloužení doby, po kterou je možno registrované vzdělávací akce přenášet on-line, do 31. 12. 2021

 • Představenstvo schválilo opatření představenstva č. 1/2021, jímž se mění opatření představenstva č. OP 11/2020 (prodloužení možnosti přenášet registrované vzdělávací akce on-line do 31. prosince 2021) (PRO – 9; PROTI – 0)