wqfqwf Mimořádné jednání představenstva, online 10. 7. 2020 - ČSK

Mimořádné jednání představenstva, online 10. 7. 2020  • Představenstvo schválilo dnešní mimořádné jednání představenstva formou on-line. (PRO – 11, PROTI – 0)
  • Představenstvo schválilo program mimořádného on-line jednání představenstva. (PRO – 10 PROTI – 1)

1.  Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

  • Vláda řeší zdravotnickou problematiku, prezident ČSK byl přizván na jednání odborů, kde byla řešena výše platů zdravotníků, především zdravotních sester a dále úhrada za péči při pandemii COVID-19.
  • Byla vydána kompenzační vyhláška, která znamená navýšení úhrad za 2. pololetí 2020 o 14,76 % a současně vylučuje nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení

2.  Prezentace nabídek pro převzetí podpory a rozvoje stávajícího IT systému

  • Spolupráce s dosavadním dodavatelem IT systému bude ukončena dohodou. Nabídky na převzetí podpory a vývoje systému předložily spoelčnosti Expinit s.r.o., Ixtent s.r.o. a Spring systems s.r.o.
  • Nabídky byly hodnoceny z hlediska (i) nabídkové ceny, (ii) vhodnosti nabízeného řešení pro situaci, ve které se stávající IT systém ČSK nachází, (iii) komplexnosti nabídky, (iv) referencí a (v) rizik nabízeného řešení. Po zhodnocení nabídek bylo stanoveno pořadí uchazečů (1) Spring Systems s.r.o., (2) Ixtent s.r.o., (3) Expinit s.r.o.
  • Představenstvo vybralo z nabídek na převzetí podpory a rozvoje stávajícího IT systému ČSK nabídku společnosti Spring Systems s.r.o. a pověřilo prezidenta ČSK jednáním o smlouvě. (PRO – 8; PROTI – 3)