wqfqwf Mimořádné jednání představenstva ČSK, online 25. 3. 2020 - ČSK

Mimořádné jednání představenstva ČSK, online 25. 3. 2020Informace z mimořádného online jednání představenstva

Schválení pravidel online jednání

 • Představenstvo schválilo navržená pravidla online jednání představenstva. (PRO – 11; PROTI – 0)

 Vyjádření podpory prezidentovi ČSK

 • Představenstvo vyjádřilo důvěru a plnou podporu prezidentovi ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)

Stručná zpráva prezidenta o současném stavu

 • ČSK bude denně rozesílat e-maily a zveřejňovat na webu ČSK sumář nejdůležitějších událostí daného pracovního dne.
 • MZ ČR změnilo způsob přerozdělení respirátorů, krajské úřady jsou pod velkým tlakem i nezdravotnických subjektů, hrozí snížení či zastavení plánovaných přídělů respirátorů pro zubní lékaře, pokud budou členové v některých krajích i přes vybavení ochrannými pomůckami odmítat sloužit pohotovost nebo dokonce uzavírat praxe. Prezident ČSK dnes ráno projednal s hejtmany dotčených krajů.
 • Distribuce ochranných prostředků probíhá i přes ČSK, po akceptaci seznamů zubních lékařů vydaných ČSK bude probíhat opět pouze přes krajské úřady, jak je to ze zákona, s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Možnost nákazy virem COVID-19 hrozí i v řádech dalších měsíců, možná i let. Je třeba se připravit na střednědobá medicínská i ekonomická opatření.
 • ČSK jedná o možnostech finančních náhrad pro zubní lékaře.

Stanovisko PŘ ČSK k výzvě Řízení české stomatologie v době nouzového stavu

 • Představenstvo nepodpořilo úřední zákaz poskytování stomatologické péče v ambulancích. (PRO – 13; PROTI – 0)

Ustanovení systému krizové komunikace PŘ ČSK a Kanceláře ČSK

 • Představenstvo ustanovilo krizový štáb představenstva ČSK ve složení: doc. Šmucler, MUDr. Houba a MUDr. Černý. (PRO – 12; PROTI – 0)

Ustanovení frekvence mimořádných jednání představenstva ČSK

 • Představenstvo schválilo, aby mimořádná jednání představenstva ČSK byla svolávána průběžně dle potřeby prezidentem ČSK dle jednacího řádu ČSK. Členové krizového štábu ČSK budou členy představenstva informovat o aktuální situaci formou on-line brífinku každé pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. On-line setkání členů představenstva ČSK s předsedy OSK bude až do odvolání probíhat každou neděli od 18:00 hod. (PRO – 9; PROTI – 0)

 Možnosti kompenzací ekonomických ztrát zubních ordinací v souvislosti COVID-19

 • Probíhají jednání o stabilizačních platbách od zdravotních pojišťoven.

Podpora zubních lékařů v uzavřených oblastech

 • Chybějící ochranné prostředky v uzavřených oblastech již vyřešeny, ČSK se nebude zapojovat do obchodu se zdravotnickým materiálem (kontakty předávány na dentální depa).

Organizace zubních pohotovostí v souvislosti s COVID-19

 • Pokud není dostatek respirátorů, doporučena centralizace výkonu zubní pohotovosti na specializované pracoviště, v případě nezajištění respirátorů poskytovatelem není povinnost člena nastoupit pohotovostní službu.