Ortodontický atlas

550 

Vydala Vydala Česká stomatologická komora ve spolupráci s Nucleus HK, 2008,
1. vydání, ISBN 978-80-87109-10-6, 143 stran

Kategorie:

Recenze - MUDr. Jiří Petr

Popis

Magdalena Koťová, 143 stran

Autor předkládá praktickým zubním lékařům „uživatelsky přátelskou“ knížku, která by jim pomohla v orientaci na někdy nepřehledném a složitém poli temporomandibulárních poruch (TMP), a kvůli praktické využitelnosti používá jen základní informace. Cílem je, aby čtenář získal povědomí o stomatognátním systému, zvládl základní diagnostické schopnosti při výskytu TMP a dokázal posoudit, jaké TMP lze léčit v zubní praxi a kdy je vhodné doporučit pacienta na specializované pracoviště.