Rukověť zubního lékaře, temporo­mandi­bulární poruchy v praxi

300 

Vydala Česká stomatologická komora (Malá edice) ve spolupráci s Havlíček BrainTeam, 2008,
1. vydání, ISBN 978-80-87109-10-6, 143 stran

Kategorie:

Recenze - doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc

Popis

Jiří Zemen, 143 stran

Autor předkládá praktickým zubním lékařům „uživatelsky přátelskou“ knížku, která by jim pomohla v orientaci na někdy nepřehledném a složitém poli temporomandibulárních poruch (TMP), a kvůli praktické využitelnosti používá jen základní informace. Cílem je, aby čtenář získal povědomí o stomatognátním systému, zvládl základní diagnostické schopnosti při výskytu TMP a dokázal posoudit, jaké TMP lze léčit v zubní praxi a kdy je vhodné doporučit pacienta na specializované pracoviště