wqfqwf Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE - ČSK

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE


VZP ČR požádala ČSK, aby předala své členské základně následující informace.

Doplnění původní informace zveřejněné 8. 7. 2019:

VZP ČR nabízí svůj program, který má zlepšit proregistrovanost jejích pojištěnců u praktických zubních lékařů formou bonifikace pracovišť, která registrace provádějí. Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE je vyhlášen na období od 1.7.2019 do 31.12.2019 a podrobně je popsán v METODICE, uvedené níže. V podstatě jde o to, aby poskytovatel stomatologických zdravotních služeb registroval pojištěnce VZP a dbal na dodržování zásad vyplývajících ze své již uzavřené smlouvy s pojišťovnou a zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nic víc po něm program nežádá.

Poskytovatel stomatologických zdravotních služeb mající smlouvu s VZP může do programu vstoupit kdykoliv mezi 1.7.2019 a 30.11.2019 tak, že sám aktivně požádá příslušnou pobočku VZP o zaslání dodatku VZP PLUS – STOMATOLOGIE a podepíše jej. Vzhledem ke konstrukci bonusů je pro poskytovatele nejvýhodnější dodatek podepsat již v průběhu července 2019.

Program po dobu svého trvání nabízí:
– Bonifikaci ve výši 50 Kč za každého nově registrovaného pojištěnce VZP, tj. pojištěnce registrovaného v období trvání programu za předpokladu, že v tomto období poskytovatel u pojištěnce vykázal kód 00900, registrace byla odeslána do kapitačního centra VZP a tam uznána a žádné z pracovišť poskytovatele nevykázalo u daného pojištěnce v období od 1.7.2017 do 30.6.2019 některý z kódů 00900, 00901, 00902, 00946 a 00947.
– Bonifikaci ve výši 35 Kč za každého již dříve registrovaného pojištěnce VZP, u kterého do 30.6.2019 vyplnil registrační lístek (i když registraci neoznámil kapitačnímu centru) a v rámci pravidelné péče vykázal v období od 1.7.2017 do 30.6.2019 alespoň jeden z kódů 00901, 00902, 00946 a 00947. Podmínkou je, že registrace byla nebo bude odeslána a do 31.12.2019 uznána v kapitačním centru.
– Bonifikaci ve výši 1000 Kč za každý měsíc účasti v programu na každé registrující pracoviště poskytovatele, které má k 31.12.2019 nahlášeno v kapitačním centru nejméně 100 pojištěnců VZP.
– Bonifikace budou poskytovateli ze strany VZP uhrazeny po skončení programu, tedy v roce 2020 (blíže viz Metodika uvedená níže).

Z uvedeného textu vyplývá, že nabízené bonusy jsou pro drtivou většinu stomatologických pracovišť ve smluvním vztahu s VZP poměrně snadno dosažitelné, bez dalších podmínek přesahujících obsah již dříve podepsané smlouvy. Text dodatku smlouvy byl projednán bez výhrad se Zubohradem. Záleží na každém poskytovateli, jak se rozhodne a sám se do programu přihlásí.

VZP NEBUDE DODATEK SMLOUVY ROZESÍLAT AUTOMATICKY, O JEHO ZASLÁNÍ JE TŘEBA POŽÁDAT PŘÍSLUŠNOU POBOČKU VZP.

Podle informace centrály VZP budou mít jednotlivé pobočky dodatky k dispozici nejspíše od 10.7.2019.

Robert Houba

VZP_PLUS_-_STOMATOLOGIE_dodatek [.PDF] – tento odkaz slouží pouze jako vzor, pro účast v programu je třeba o zaslání dodatku VZP PLUS – STOMATOLOGIE požádat příslušnou pobočku VZP.

VZP_PLUS_-_STOMATOLOGIE_metodika [.PDF]

Klíčová slova: Pro členy