Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina


V Praze dne 13. 4. 2018

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Za Koalici soukromých lékařů:

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,

MUDr. Ilona Hülleová
předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Petr Šonka
předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Klíčová slova: Pro členy