75. jednání sněmu

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 75. jednání sněmu ČSK Praha, 20. 2. 2021 je k dispozici v souboru – ke stažení