wqfqwf Vstupní vzdělávací program v pedostomatologii (VPPEDO) - ČSK

Vstupní vzdělávací program v pedostomatologii (VPPEDO)

Tento program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program v pedostomatologii.

 

Základní podmínky programu
Příloha č. 7 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/11 ze dne 12. 12. 2020

Přehled předepsaných kurzů a rozsah předepsaných stáží
Opatření představenstva Komory č. OP8/2020

Informace k profesní zkoušce
Opatření představenstva Komory č. OP4/2020

  

Postup pro přihlášení do programu
Do vzdělávacího programu se přihlásíte formou odeslání elektronické žádosti o zařazení do vstupního vzdělávacího programu na www.dent.cz v sekci určené Pro členy, ve Vašem profilu, proklik Žádosti.

 

Program zahrnuje spolupráci s konzultantem
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení v pedostomatologii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta.

Od 9. 5. 2022 najdete žádost o vykonání profesní zkoušky, žádost o vykonání opakované profesní zkoušky a žádost o změnu termínu profesní zkoušky VPPEDO v elektronické podobě po přihlášení do svého profilu v sekci pro členy (záložka Moje agendy, Žádosti, +Nová žádost, Vzdělávací středisko).

Po úspěšném absolvování tohoto programu získáte osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii s dobou platnosti 5 let.

 

Pro získání druhého a dalších osvědčení tohoto typu je třeba splnit podmínky stanovené pro Navazující vzdělávací program v pedostomatologii. 

 

Kontakt: Mgr. Jana Prouzová, prouzova@dent.cz