wqfqwf Vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství (VPPZL) - ČSK

Vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství (VPPZL)

Do programu se může přihlásit každý člen Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání, je však určen především zubním lékařům na začátku jejich profesní kariéry.

 

Základní podmínky programu
Příloha č. 1 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/11 ze dne 12. 12. 2020

Přehled předepsaných a doporučených kurzů
Opatření představenstva Komory č. OP5/2020

Informace k profesní zkoušce
Opatření představenstva Komory č. OP4/2020
Dokumentace k profesní zkoušce VPPZL – bližší informace

 

Postup pro přihlášení do programu
Do vzdělávacího programu se přihlásíte formou odeslání elektronické žádosti o zařazení do vstupního vzdělávacího programu na www.dent.cz v sekci určené Pro členy, ve Vašem profilu, proklik Žádosti. Po schválení Vaší žádosti obdržíte e-mailem potvrzení data zařazení a přílohou dokumenty obsahující informace důležité pro absolvování tohoto vzdělávacího programu (viz. odkazy výše).
Doklad o celoživotním vzdělávání (Index) si můžete vyzvednout u prezence při účasti na prvním kurzu, který je pro tento vzdělávací program určen a jehož pořadatelem může být pouze Vzdělávací středisko v Praze nebo Regionální vzdělávací středisko v Olomouci.

 

Novinka od 1. 1. 2021 pro lékařky/lékaře se souvislou praxí v rozsahu min. 10 let
Při min. 10leté souvislé praxi Vám nové předpisy umožňují přihlášení k profesní zkoušce bez dodržení standardní 2 leté lhůty od data zařazení. Tzn., že se ke zkoušce můžete přihlásit prakticky ihned po přihlášení do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství.
Pokud podáte žádost o vykonání profesní zkoušky v roce 2021 a 2022, nemusíte mít absolvované předepsané kurzy.
Pozor ale, pokud byste žádost o vykonání profesní zkoušky podával/a později (tzn. od 1. 1. 2023), bude podmínkou pro podání této žádosti absolvování všech 11 předepsaných kurzů, které nesmí být k datu podání žádosti starší 3 let.

 

Profesní zkouška
je součástí všech vstupních vzdělávacích programů.

Místo konání
ČSK, Vzdělávací středisko, Slavojova 22, 128 00 Praha 2

Zkušební komise je vždy tříčlenná.
Ústní zkoušku lze konat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zkušební komise.
Seznam členů zkušebních komisí


VPPZL platné formuláře

od 9. 5. 2022 mají všechny níže uvedené žádosti elektronickou podobu a najdete je po přihlášení do svého profilu v sekci pro členy (záložka Moje agendy, Žádosti, +Nová žádost, Vzdělávací středisko).

Čestné prohlášení péče o dítě je součástí elektronické podoby žádosti o vykonání profesní zkoušky VPPZL.

Žádost o vykonání profesní zkoušky VPPZL
Žádost o vykonání opakované profesní zkoušky VPPZL
Žádost o vykonání profesní zkoušky při 10leté praxi VPPZL – pro roky 2021 a 2022

VPPZL čestné prohlášení – péče o dítě (nevztahuje se na žadatele s praxí 10 let pro roky 2021 a 2022)
Žádost o změnu termínu profesní zkoušky


Termín zkoušky
Kancelář Komory Vám termín zkoušky přidělí s ohledem na aktuální nabídku dostupných termínů a na základě doručené žádosti o vykonání profesní zkoušky (ev. žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky v rámci VPPZL nebo žádosti o změnu termínu profesní zkoušky).

 

Zkouška se skládá ze dvou částí
Profesní zkouška se skládá ze znalostního testu (obsahuje otázky z předepsaných a doporučených kurzů) a ústní zkoušky (předkládá se předepsaná zdravotnická dokumentace).
Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.
Test i ústní zkouška se konají v jeden den.
Detailní informace k profesním zkouškám upravuje Opatření představenstva Komory č. OP4/2020

Po úspěšném absolvování tohoto programu získáte osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky.

Pro získání druhého a dalších osvědčení tohoto typu je třeba splnit podmínky stanovené pro Navazující vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

 

Kontakty:
zařazení do vstupního vzdělávacího programu – paní Radka Šteflíková, steflikova@dent.cz
žádosti o vykonání profesní zkoušky – paní Radka Šteflíková, steflikova@dent.cz
navazující vzdělávací program (osvědčení PZL) – paní Zuzana Hromádková, hromadkova@dent.cz