wqfqwf Vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii (VPCHIR) - ČSK

Vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii (VPCHIR)

Tento program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program ve stomatochirurgii.

 

Základní podmínky programu
Příloha č. 3 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/11 ze dne 12. 12. 2020

Přehled předepsaných kurzů a rozsah předepsaných stáží
Opatření představenstva Komory č. OP6/2020

Informace k profesní zkoušce
Opatření představenstva Komory č. OP4/2020
Dokumentace k profesní zkoušce VPCHIR – bližší informace

  

Postup pro přihlášení do programu
Do vzdělávacího programu se přihlásíte formou odeslání elektronické žádosti o zařazení do vstupního vzdělávacího programu na www.dent.cz v sekci určené Pro členy, ve Vašem profilu, proklik Žádosti.

 

Program zahrnuje spolupráci s konzultantem
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení ve stomatochirugii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta, nebo člen Komory, který je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem.

 

Profesní zkouška
je součástí všech vstupních vzdělávacích programů.

Místo konání
ČSK, Vzdělávací středisko, Slavojova 22, 128 00 Praha 2

Zkušební komise je vždy tříčlenná.
Ústní zkoušku lze konat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zkušební komise.
Seznam členů zkušebních komisí


VPCHIR platné formuláře

od 9. 5. 2022 mají všechny níže uvedené žádosti elektronickou podobu a najdete je po přihlášení do svého profilu v sekci pro členy (záložka Moje agendy, Žádosti, +Nová žádost, Vzdělávací středisko).

Čestné prohlášení konzultanta je součástí elektronické žádosti o vykonání profesní zkoušky VPCHIR.


Žádost o vykonání profesní zkoušky VPCHIR
Žádost o změnu termínu profesní zkoušky

Prohlášení konzultanta VPCHIR


Termín zkoušky

Kancelář Komory Vám termín zkoušky přidělí s ohledem na aktuální nabídku dostupných termínů a na základě doručené žádosti o vykonání profesní zkoušky (ev. žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky v rámci VPCHIR nebo žádosti o změnu termínu profesní zkoušky).

Zkouška se skládá ze dvou částí
Profesní zkouška se skládá ze znalostního testu (obsahuje otázky z předepsaných kurzů) a ústní zkoušky (obhajoba 3 případů poskytnutí zdravotní péče odpovídající tomuto vstupnímu vzdělávacímu programu s doložením kompletní zdravotnické dokumentace).

Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.
Test i ústní zkouška se konají v jeden den.

Detailní informace k profesním zkouškám upravuje Opatření představenstva Komory č. OP4/2020

 

Po úspěšném absolvování tohoto programu získáte osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii s dobou platnosti 5 let.

Pro získání druhého a dalších osvědčení tohoto typu je třeba splnit podmínky stanovené pro Navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii.

 

Kontakt: Mgr. Jana Prouzová, prouzova@dent.cz