Důležité změny v eReceptu

Podle informace zveřejněné na stránkách SÚKL bude od 1. 9. 2019 povinnou součástí průvodky eReceptu QR kód, který nahradí dosud používaný čárový kód. Pokud požíváte webovou aplikaci, ta tento údaj již obsahuje, v případě používání lékařských SW by měli dodavatelé SW tyto změny začlenit do eReceptů automaticky.