wqfqwf Změna způsobu podání ročního hlášení o odpadech dle zákona 185/2001 Sb. - ČSK

Změna způsobu podání ročního hlášení o odpadech dle zákona 185/2001 Sb.


Upozorňujeme, že roční hlášení o odpadech za rok 2011 je možné podat pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Podávat hlášení v listinné podobě ani v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností již není možné.

Hlášení jsou podle § 39, odst. 2 zákona 185/2001 Sb. původci odpadů povinni podat v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů.
Hlášení je třeba podat každoročně do 15. února.

Informace o novém způsobu podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP naleznete na webových stránkách http://www.ispop.cz

Poznámka: Mění se pouze způsob podávání hlášení nikoli podmínky, kdy je hlášení třeba podávat.

MUDr. Jan Černý

 

Klíčová slova: Nezařazené