wqfqwf Seznam hostujících osob - ČSK

Seznam hostujících osob

Zákon č. 220/1991 Sb. ve znění k 1. 7. 2008 ukládá České stomatologické komoře zveřejnění seznamu zubních lékařů – hostujících osob, které v České republice vykonávají povolání zubního lékaře dočasně. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb hostující osobou na území České republiky. Tento dočasný zápis se nepožaduje, pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotnické služby. Na tyto osoby se nevztahuje ustanovení o povinném členství.

 

Dr. Mariusz Wladyslaw POREBA

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 20. 11. 2019

Katarzyna Iwona BRYL-RZEPECKA

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 1. 2. 2021

Aleksandra Magdalena STEFAŃSKA

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 2. 12. 2019

Dr. med. dent. Gaëtan SCHROEDER

Pracoviště: Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 7. 10. 2019

lek. Anna Maria JACH

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Na Prádle 338/8a, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: 28. 6. 2021 - 27. 6. 2022

lek. Aleksandra FRANCUZ-BELCZYK

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738, 72 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 1. 10. 2021

Mateusz GRADKOWSKI

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 10. 9. 2021

Dr. Paolo Giuseppe BALDI

Pracoviště: Amati Dental Clinic, U Studánky 139/22, 170 00 Praha 7
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: 1. 10. 2021 - 1. 10. 2022

Monika Adriana ZIŃCZUK

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Kostelní 93/23, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 1. 1. 2022

Luigi MILONE

Pracoviště: Plynární 1617/10, Praha 7
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 15. 2. 2022

Karolina Monika KOLARCZYK

Pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Kostelní 93/23, 702 00 Ostrava
Výkon povolání: zubní lékař
V termínu: od 25. 2. 2022